• Röd slam­färg
  • Fasad­färg
  • Slam­färg
  • Knut– & foderfärg
  • Linol­je­färg
  • Met­allfärg

Klas­sisk kokad Rödfärg.

Lättarbetad.

Finns även i svart kulör.

Rödfärg

Falu Vapen Röd­färg, den tra­di­tionella slam­fär­gen med Falu Röd kulör, är gjord på linolja, mjöl, järn­vit­riol och järnox­id­pig­ment. Fär­gen är avsedd för mål­ning av sågat virke eller på tidi­gare slam­färgsmålade ytor och ska målas i tunna skikt. Fär­gen är kokad som tra­di­tionell slam­färg skall vara men sak­nar de tung­met­aller som kan följa med när jord­pig­ment används. Falu Vapen Röd­färg är även reg­istr­erad i BASTA-systemet vilket innebär att vi kan styrka att denna pro­dukt klarar BASTA-kriterierna avseende miljö– och häl­so­farliga egen­skaper. Se www.bastaonline.se.

Hitta åter­försäl­jare

Faluröd

Falu Vapen Vit

Svårt att bestämma dig för vilken kulör som passar?

Här kan du själv välja bland några av våra vanligaste kulörer. Välj färgruta för att byta kulör.

Väggar

Knu­tar

Se vad fär­gen kostar per målad kvadrat­meter och strykning.

Priset du får är en unge­färlig uppgift och kan vari­era på objekt
och den lokala prissättningen.