FALU FASAD – den moderna Rödfärgen

Information

  • Går att måla över Rödfärg
  • Håller längre än traditionell Rödfärg
  • Färgar inte av som Rödfärg
  • Fäster på hyvlat virke
  • Finns i många kulörer
  • Kräver inga grundfärger

Länkar

Falu Fasad (tidigare Fasadfärg) är en modern alkydoljeburen emulsionsfärg och har egenskaper som liknar traditionell slamfärg. Den är matt och lättstruken. Det bildas ingen tät färgfilm, vilket möjliggör att träet kan andas. Den fäster på många underlag och kan med fördel användas tillsammans med slamfärg på de ytor som traditionell slamfärg ej lämpar sig för. Falu Vapen fasadfärg är registrerad i BASTA-systemet vilket innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper.