FALU KNUT & FODER

knut- och foderfärg

Information

  • Endast 2 strykningar på nytt virke
  • Högsta kvalitet
  • Ger en matt yta
  • Finns i storleken 3.6l

Filer

Falu Vapen Knut- & foder är en emulsionsfärg baserad på alkydolja. Färgen är speciellt framtagen för att måla knut- och fodervirke samt för att passa ihop med fasader målade med helmatta färger som Falu Fasad. Fäster på de flesta underlag. Falu Vapen Knut- & foder kan brytas i flera kulörer. Rådgör med din färghandlare. Färgen är registrerad i BASTA-systemet, vilket innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper.


Målningsråd

Använd­ning­som­råde
Utomhus­mål­ning på fön­ster­foder, knut­brä­dor, vin­d­skivor m.m.

 

För­be­han­dling
Nytt eller fab­riks­grun­dat virke och tryckim­preg­n­erat virke: Avlägsna all eventuell smuts och damm. Måla helst inte på helt färskt tryckt virke.
Tidi­gare målade ytor med Falu Vapen Knut– och foder, olje­färg eller lasyrer: Borsta ned all löst sit­tande färg. Tjocka skikt skra­pas ned. Man bör göra en nog­grann under­sökn­ing för att se om det finns några defek­ter. Fram­för allt bör man under­söka om det finns påverkan från fukt. Mjukt röt­ska­dat trä ska ersät­tas och grått väder­slitet trä tas bort. Borsta bort allt damm med mjuk borste. Använd lämpligt and­ningsskydd. Tvätta ytorna med fasadtvätt och skölj noga med vat­ten. Var noga med att tillse att vir­ket är helt torrt innan mål­ning, högst en fuk­thalt av 17%.
Vid risk för mögel­sporer: Behandla ytorna först med mögel­häm­mande medel. Skölj sedan noga med vatten.

 

Mål­ning
Rör om fär­gen väl från bör­jan och då och då under arbetets gång. Lämpli­gen målar Du med en lack­pensel för bästa resul­tat. Stryk en till två strykningar till full täck­n­ing. Första strykn­ing kan med fördel göras med något för­tun­nad färg. Måla tunt och arbeta in fär­gen väl. Vänta minst ett dygn mel­lan strykningarna. Täck detal­jer på huset som ej skall målas med plast. Låt sky­d­det sitta kvar tills fär­gen är fullt vattenfast.

Denna webbplats använder cookies. Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer om vår intigritetspolicy.

SVÅRT ATT BESTÄMMA KULÖR?

Här kan du själv välja bland några av våra vanligaste kulörer. Välj en färgruta ovan för att byta kulör på huset.