FALU KNUT & FODER

knut- och foderfärg

Information

  • Endast 2 strykningar på nytt virke
  • Högsta kvalitet
  • Ger en matt yta
  • Finns i storleken 3.6l

Filer

Falu Vapen Knut- & foder är en emulsionsfärg baserad på alkydolja. Färgen är speciellt framtagen för att måla knut- och fodervirke samt för att passa ihop med fasader målade med helmatta färger som Falu Fasad. Fäster på de flesta underlag. Falu Vapen Knut- & foder kan brytas i flera kulörer. Rådgör med din färghandlare. Färgen är registrerad i BASTA-systemet, vilket innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper.


Målningsråd

Använd­ning­som­råde
Utomhus­mål­ning på fön­ster­foder, knut­brä­dor, vin­d­skivor m.m.

 

För­be­han­dling
Nytt eller fab­riks­grun­dat virke och tryckim­preg­n­erat virke: Avlägsna all eventuell smuts och damm. Måla helst inte på helt färskt tryckt virke.
Tidi­gare målade ytor med Falu Vapen Knut– och foder, olje­färg eller lasyrer: Borsta ned all löst sit­tande färg. Tjocka skikt skra­pas ned. Man bör göra en nog­grann under­sökn­ing för att se om det finns några defek­ter. Fram­för allt bör man under­söka om det finns påverkan från fukt. Mjukt röt­ska­dat trä ska ersät­tas och grått väder­slitet trä tas bort. Borsta bort allt damm med mjuk borste. Använd lämpligt and­ningsskydd. Tvätta ytorna med fasadtvätt och skölj noga med vat­ten. Var noga med att tillse att vir­ket är helt torrt innan mål­ning, högst en fuk­thalt av 17%.
Vid risk för mögel­sporer: Behandla ytorna först med mögel­häm­mande medel. Skölj sedan noga med vatten.

 

Mål­ning
Rör om fär­gen väl från bör­jan och då och då under arbetets gång. Lämpli­gen målar Du med en lack­pensel för bästa resul­tat. Stryk en till två strykningar till full täck­n­ing. Första strykn­ing kan med fördel göras med något för­tun­nad färg. Måla tunt och arbeta in fär­gen väl. Vänta minst ett dygn mel­lan strykningarna. Täck detal­jer på huset som ej skall målas med plast. Låt sky­d­det sitta kvar tills fär­gen är fullt vattenfast.